CÂMPULUNGUL NOSTRU!

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2020 - 2030

Strategia urmărește să contribuie la creșterea standardului de viață al câmpulungenilor. Ne propunem ca Municipiul Câmpulung să devină un oraș mai verde și mai curat, mai inteligent, cu un sistem educațional și cu servicii publice de calitate, cu turism pe măsura peisajelor pe care le oferă zona Muscel. Considerăm prioritare câteva direcții de dezvoltare la nivelul Municipiului:

1. CÂMPULUNG - STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

1.1 Crearea infrastructurii turistice prin:

 • renovarea centrului istoric;
 • renovarea podurilor de peste Râul Târgului;
 • amenajarea Râul Târgului;
 • studii unitare de urbanism;
 • studii de trafic rutier și pietonal pentru amenajarea corectă a străzilor, a zonelor pietonale și a parcărilor;
 • case memoriale;
 • îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;
 • dezvoltarea turismului balnear și de agreement - Renovarea complexului Bărăția;
 • nișe turistice inovative;
 • investiții privind îmbunătățirea accesului către resursele și câtre obiectivele turistice.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 6 – O regiunea atractivă

1.2 Promovarea turismului în Câmpulung și în Muscel prin:

 • înființarea unui Centru de Informare Turistică, prin care se vor distribui gratuit materiale promoționale despre patrimoniul arhiectural, cultural;
 • realizarea de parteneriate între Primărie și pensiunile din zona care organizează tabere de vară pentru copii;
 • oferirea de gratuități copiilor pentru vizitarea muzeelor din oraș;
 • multiplicarea albumelor de promovare a Câmpulungului și distribuirea lor în rețelele de profil (librarii, online);
 • târg de promovare a produselor tradiționale din zonă;
 • catalog digital și fizic de promovare a teritoriilor muscelene;
 • dezvoltarea unei aplicații mobile și web cu elemente legate de patrimoniul și de identitatea locului;
 • site de promovare;
 • producerea unui film documentar despre Câmpulung și difuzarea lui atât pe posturile naționale, cât și pe rețelele de socializare;

2. RENAȘTEREA CULTURII

Instituții de cultură eficiente:

 • construirea unei Săli polivalente;
 • organizarea unui teatru;
 • cultura de calitate;
 • organizarea unui festival de film;
 • organizarea unui festival de jazz.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 6 – O regiunea atractivă

3. STIMULAREA INDUSTRIEI

Atragerea de investiții:

 • politici fiscale favorabile investițiilor;
 • învățământ dual în strânsă legătură cu mediul privat;

HUB IT:

 • punerea la dispoziția potențialilor investitori a unei locații;
 • investiții în învățământul de excelență în domeniul IT;
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 1 – Obiectivul Specific - 1.3 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

4. CÂMPULUNG - ORAȘ VERDE

 • regenerarea spațiilor urbane degradate;
 • reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate;
 • modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente;
 • anvelopare blocuri și dotarea cu panouri solare, în parteneriat cu Asociațiile de proprietari;
 • investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusive activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie;
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
 • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
 • achiziționarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 3.1C - Creșterea eficienței energetice iluminat public

Standarde europene în colectarea și tratarea deșeurilor

 • colectarea și tratarea selectiva;
 • rampe pentru deșeuri din demolări și din construcții;
Sursa de finanțare: Buget local / național

Transport ecologic:

 • transport urban cu autobuze electrice;
 • licente taxi free pentru auto electrice;
 • piste de biciclete;
 • infrastructura pentru încărcarea auto electrică;
 • facilitate pentru închirierea de trotinete electrice și biciclete;
Sursa de finanțare: Buget local / național

Monitorizarea poluării mediului înconjurător

Sursa de finanțare: Buget local / național

5. CÂMPULUNGUL - ORAȘUL SMART

 • intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și de transport public, îmbunătățirea siguranței și a securității pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale urbane;
 • securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe smart

6. ÎNVĂȚAMÂNT MODERN

Investiții în modernizarea învățamântului:

 • reabilitare, modernizare și dotare pentru creșe, grădinițe, școli generale, licee;
 • investiții în infrastructura școlilor și a centrelor de educaţie şi de formare profesională / învățământ profesional / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă).
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 5 – O regiune educată
 • replicarea bunelor practici (vezi Colegiul Carol I) în toate unitățile de învățământ pentru baza materială și pentru pregătirea profesorilor;
 • burse școlare corect dimensionate;
 • comasarea unităților de învățământ în structuri mai bine dotate și mai eficiente;
 • încurajarea activitătilor extrașcolare și a colaborărilor cu instituții de învățământ externe;
 • înființarea unor cluburi de excelență finanțate de Primăria Câmpulung.
Sursa de finanțare: Buget local / național

7. SERVICII SOCIALE CORECT DIMENSIONATE ȘI DIRECȚIONATE

Parteneriate cu ONG – Asociații și fundații:

 • înființarea unor servicii de tip „Banca de alimente”;
 • servicii de consiliere a tinerilor;
 • construcția de locuințe sociale.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

8. ADMINISTRATIE LOCALA MODERNĂ ȘI EFICIENTĂ

 • soluții informatice integrate pentru serviciile publice, taxe impozite;
 • externalizarea serviciilor;
 • transparența decizională și bugetară;
 • realizarea unui site complex, actualizat zilnic, optimizat pentru anunțuri și pentru consultare publică;
 • constituirea unei structuri performante de scriere de proiecte pentru atragerea fondurilor europene;
 • studii unitare de urbanism;
 • studii de trafic rutier și pietonal pentru amenajarea corectă a străzilor, a zonelor pietonale și a parcărilor;
 • parteneriate cu firme specializate în urbanism, peisagism, Smart City.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2021- 2027, Axa prioritară 2

9. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI ÎN UTILITĂȚI

 • asfaltarea străzilor orașenești;
 • extinderea rețelelor de apă / apă uzată;
Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală 2020
 • modernizarea spațiilor pietonale;
 • asfaltarea drumurilor;
Sursa de finanțare: Asociația GAL Câmpulung Muscel 2020-2023
 • extinderea rețelei de gaze naturale;
Sursa de finanțare: Asociația GAL Câmpulung Muscel și Programul Operațional Infrastructură Mare

10. PROIECTE MAJORE – ADERAREA LA ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI (Investiții Teritoriale Integrate)

POL Câmpulung va face demersuri pentru afilierea zonei de nord a județului Arges și, implicit, a Municipiul Câmpulung cu ITI Microregiunea Țara Făgărașului, unde se pot accesa fonduri europene în valoare de aproximativ 1 mld Euro, prin mai multe programe operaționale:

 • Programul Operational Regional 2021-2027;
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027;
 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027;
 • Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027;
 • Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027;
 • Programul Operațional Sănătate 2021-2027;
 • Programul Operațional Transport 2021-2027;
 • Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027;
 • Programul Operațional de Asistență Tehnică 2021-2027.

Oportunități de finanțare prin ITI:

Autoriați publice locale:

 • construcția, alături de Obștea Moșnenilor, a unui lac de agrement în zona Grui;
 • construirea unui teren de golf;
 • Investiții în infrastructură și în utilități, în special în zone turistice;
 • pârtii de schi;
 • centre de informare turistică;
 • baze sportive multifuncționale;
 • trasee montane.

Beneficiari privați (IMM – uri):

 • construire / reabilitare și dotare Pensiuni agroturistice;
 • investiții în agrement;
 • terenuri de sport;
 • producție și servicii.

11. INFIINȚARE OMD (Organizație de Management al Destinației) în Municipiul Câmpulung

OMD-ul este o entitate cu personalitate juridică, care funcţionează prin asocierea reprezentanților autorității publice locale din componența destinației, cu reprezentanți ai organizațiilor / federațiilor patronale din turism sau, după caz, cu reprezentanți ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing și de gestionarea coordonată a componentelor destinației în scopul dezvoltării și al valorificării potențialului turistic al destinației.

POL își propune să treacă Municipiul Câmpulung pe harta destinațiilor turistice, pentru atragerea suplimentară de fonduri nerambursabile destinate turismului.

Campulung

Dezvoltarea orașului

Dezvoltarea orașului nostru ține de capacitatea și de voința comunității de a identifica obiective strategice, nu este doar problema autorității locale. Un oraș așa cum îl dorim, are nevoie de implicarea noastră, a tuturor locuitorilor.

Te-am convins?

Te așteptăm la vot peste

Zile
Ore
Minute
Secunde

© 2020 Partidul Oamenilor Liberi - Campulung.